De wereld verandert. Elke dag en steeds sneller. Het is een tijd van verwarring maar ook één van ongekende mogelijkheden, waarin krachtige keuzes steeds belangrijker worden. Het maken van keuzes vraagt om bewustzijn. Hoe bewuster we worden, hoe meer we kunnen kiezen effectief te zijn. Bewustzijn over waar we nu staan en over waar we heen willen. En bewustzijn van ons eigen potentieel. Vaak zijn wij ons nog te weinig bewust van ons eigen potentieel waardoor we leven en werken op halve kracht.

Onze oude zelfbeelden die we van huis uit hebben meegekregen bepalen nog steeds hoe wij onszelf nu zien, en dus ook onze mogelijkheden tot ontplooiing. Onze persoonlijke geschiedenis belemmert ons om te ervaren wie we werkelijk zijn en wat ons ware potentieel is. We weten niet wie of wat we zijn, wat echt is en wat niet echt is. We zijn ons niet bewust van ons eigen potentieel. We willen vliegen met slechts één vleugel met alle frustraties van dien.

We moeten ons bewust worden van ons potentieel, van onze innerlijke vleugels. We moeten onze vleugels uitslaan en ons laten dragen. Want alleen dan zijn we werkelijk vrij en kunnen we doen wat we ten diepste willen.