De benadering

Healing en vrijheid zijn in elk moment aanwezig

Een nieuw perspectief

Dit is een compleet nieuwe manier van kijken naar wat mensen tegenhoudt en doet lijden, en wat er echt nodig is om hun belemmeringen en emotioneel lijden volledig en blijvend op te lossen.

Waar hebben we mee te maken?

Als het je doel is om een probleem volledig en blijvend op te lossen, dan is het heel belangrijk om precies te definiëren en te begrijpen wat het probleem is. Zonder dat begrip is het heel gemakkelijk om de verkeerde kant op te gaan en de verkeerde hulpmiddelen te gebruiken. In het beste geval kan dit totaal ineffectief zijn, in het slechtste geval kan dit het probleem verergeren of zelfs meer problemen veroorzaken.

De oorzaak van het probleem

De gangbare opvatting is dat onze blokkades en ons emotioneel lijden veroorzaakt worden door emotionele wonden die in het verleden zijn ontstaan als gevolg van pijnlijke ervaringen. En dus is de oplossing voor onze blokkades en ons lijden het helen van de emotionele wonden uit het verleden. Dit standpunt is slechts gedeeltelijk waar. Het is niet het hele verhaal. Ja, het is waar dat pijn zijn oorsprong vindt in het verleden, in onze kindertijd, maar de echte reden waarom we lijden is omdat die pijn ons heeft afgesneden van onze natuurlijke staat van zijn. Dit gezichtspunt mist dus het meest centrale element in ons lijden, namelijk: het verlies van de verbinding met onze natuurlijke staat, met onze authentieke staat van zijn. Dit is de hoofdoorzaak van ons lijden. De emotionele wond is het resultaat van deze afscheiding. De wond, de kwetsing drukt de pijn uit van dit fundamentele verlies. Dit onthult ons dat ware healing niet alleen een kwestie kan zijn van het helen van de emotionele wonden uit het verleden.

De echte oplossing voor het probleem

Als het ons doel is om ons lijden en wat ons tegenhoudt in het leven volledig op te lossen, dan is de enige echte oplossing weer terugkomen in onze natuurlijke staat. Want we lijden en voelen ons tegengehouden omdat we niet in onze natuurlijke staat zijn. Onze belemmeringen en ons lijden zijn symptomen die aangeven dat we afgesneden zijn van onze natuurlijke staat. Wanneer we in onze natuurlijke staat zijn, dan lossen de belemmeringen en ons lijden op. Ons lijden wijst ons eigenlijk in de richting van healing. Daarom proberen we niet om van onze belemmeringen en lijden af te komen, maar zien we ze juist als mogelijkheden om ons weer te verbinden met onze natuurlijke staat. En ons opnieuw verbinden met onze natuurlijke staat is de enige echte healing.

Dit is een diepgaand en transformerend inzicht in hoe je belemmeringen en emotioneel lijden kunt oplossen. In de volgende paragrafen zal ik dieper ingaan op hoe en waarom onze verdediging tegen pijn ons heeft losgemaakt van onze natuurlijke staat. Dit zal je helpen te begrijpen waarom deze afscheiding de hoofdoorzaak van ons lijden is.

Hoe verdedigen we ons tegen pijn?

Wij mensen zijn intieme wezens. Onze natuurlijke staat is openheid. Als we volledig onszelf zijn, dan is ons hart open en staan we in contact met alles. We zijn intiem met alles. Dat betekent ook dat we openstaan voor al onze ervaringen, of ze nu prettig of pijnlijk zijn. Als we volledig onszelf zijn, dan kunnen we niet anders dan ervaren wat er is. Dit is ook hoe we leren en groeien.

Sommige ervaringen waren voor ons als kind echter te pijnlijk, te overweldigend of te bedreigend om toe te laten. En de enige manier om onszelf te beschermen tegen die pijnlijke ervaringen was door ons hart te sluiten, door ongevoelig te worden, door minder open te zijn. We moesten onze openheid opgeven. En dat deden we door onszelf samen te trekken, door onszelf te verkrampen. Door onszelf samen te trekken hebben we onszelf hard, ondoordringbaar en ongevoelig gemaakt. Op die manier hebben we een beschermend schild om onszelf gecreëerd. Deze samengetrokken staat die we gecreëerd hebben beschermde ons dus door ons af te snijden van onze openheid, van onze natuurlijke staat. En daardoor verloren we ook de verbinding met onszelf en met de wereld om ons heen.

Dit overlevingsmechanisme werd zo vaak geactiveerd dat het uiteindelijk stolde in een chronische zelfcontractie die nu ons leven beperkt en maakt dat we lijden. We voelen ons lichamelijk beperkt; ons lichaam voelt gespannen, niet open en stromend. En we voelen ons beperkt in ons denken, voelen en handelen. We ervaren en zien alles vanuit het beperkte perspectief van deze verkrampte staat. Deze defensieve staat, de zelfcontractie, is onze gebruikelijke manier van zijn geworden.

Onze zelfverdediging wordt onze persoonlijke kooi

Ook al identificeren we ons uiteindelijk allemaal met deze beperkte staat van zijn, het is niet onze natuurlijke staat. Onze zelfverdediging, de samentrekking, de zelfcontractie, is een actief gebaar, het is een doen. Het is een reactiviteit die zo chronisch is geworden dat we het als normaal zijn gaan beschouwen. We zijn ons er niet langer van bewust dat we onszelf verdedigen, dat we in een samengetrokken toestand verkeren. We voelen en denken dat iets ons tegenhoudt, maar we realiseren ons niet dat we onszelf constant onbewust tegenhouden. We merken dit pas als we in onze natuurlijke staat zijn, vrij en open. Als we terugkijken, realiseren we ons hoe we onszelf de hele tijd gevangen hebben gehouden en hoe pijnlijk en beperkend dat voor ons is geweest.

Healing is in elk moment aanwezig

Dus wijzelf creëren elk moment weer de staat waarin we verkeren. Dit is een veel belovend inzicht, want het betekent dat ook vrijheid elk moment mogelijk is. Het betekent dat wanneer we ophouden onszelf te verdedigen, wanneer we ophouden met reageren, we op natuurlijke wijze weer in contact komen met onze natuurlijke staat, met onze openheid en vrijheid. En als we eenmaal in contact zijn met onze natuurlijke staat, dan smelten beperking en lijden weg en voelen we ons op ons gemak, ontspannen en vrij. Vrijheid en openheid zijn in elk moment aanwezig. En dus is de mogelijkheid van healing ook in elk moment aanwezig. Elke keer als we ervoor kiezen om aanwezig te blijven bij wat er is in plaats van te reageren, kiezen we voor openheid en vrijheid, kiezen we voor healing.

De oplossing is relatief eenvoudig, en dat is de verbinding herstellen met je natuurlijke staat, maar het is niet zo gemakkelijk om dat helemaal alleen te doen. De zelfverdediging, de zelfcontractie, die ons weerhoudt om in onze natuurlijke open staat te zijn, heeft ons beschermd tegen pijn en het zal niet loslaten totdat volledig en compassievol wordt begrepen wat het probeert te doen.

Leer een methode die je helpt om weer in contact te komen met je natuurlijke staat, en ontdek ware healing en vrijheid.

Wil je meer weten over de methode?