Hoe komt het dat sommige mensen voortdurend een druk voelen en anderen er helemaal geen last van lijken te hebben? Druk wordt ook wel externe drang genoemd, als komend van buiten. Druk is niets anders dan eigen drang die geprojecteerd wordt. Niet alleen maar druk, maar alle neigingen van jezelf die je probeert te ontkennen, zoals kwaadheid, assertiviteit, vreugde, vijandigheid en moed worden geprojecteerd. Omdat deze neigingen van ons zijn, kunnen ze niet verdwijnen. Het enige wat wij kunnen doen, is doen alsof ze van iemand anders zijn. Zo komen wij tot de overtuiging dat deze nijgingen niet Zelf zijn, maar vreemd, uitwendig. Het is zo, dat iedere keer dat als iemand enige drang projecteert, hij druk zal voelen. Hij zal zijn eigen drang van buitenaf op hem terug voelen komen. Elkedruk is het gevolg van geprojecteerde drang.  

Een persoon die voortdurend een druk voelt, heeft in het algemeen gewoon meer dadendrang en energie dan hij beseft. Als hij die dadendrang niet zou hebben, zou het hem helemaal niets kunnen schelen. Als bijvoorbeeld iemand hem vraagt om iets te doen en hij voelt niet de drang om dat te doen, dan voelt hij geen enkele druk van die persoon. Hij zal zonder moeite zeggen dat hij dat niet zal doen. Omdat hij die dadendrag wel heeft, voelt hij zich onder druk gezet! Hij voelt hoe zijn eigen drang hem onder druk zet. Geen drang, geen druk. Elke druk is in essentie iemands eigen vergeten drang. 

De eerst stap die we moeten nemen is, dat we vrienden gaan worden met die vervelende gevoelens die we symptomen noemen en die we tot nu toe hebben verafschuwd. Dit betekent dat we onszelf moeten toestaan om druk te voelen. Op het moment dat we het symptoom(druk) oprecht accepteren, accepteren we ook een groot gedeelte van de neiging(drang) die in het symptoom verborgen zit. Het probleem zal meestal beginnen op te lossen.

Als het aan blijft houden gaan we verder met de tweede stap. Het enige wat we moeten doen, is bewust het symptoom druk te vertalen in zijn oorspronkelijke vorm. Bijvoorbeeld gevoel van onder druk staan op het werk. Wat de reden ook is, het symptoom van druk is een zekere teken dat je ijveriger bent dan je zelf denkt. Je kunt dus het symptoom naar zijn oorspronkelijke en juiste vorm terugvertalen. “Ik moet” wordt “ik wil”. Ja, ik wil eraan voldoen. Ja, ik wil het afkrijgen. Omdat je het bewust doet, maak je het weer van jezelf. Druk is drang. Het symptoom verdwijnt, omdat wordt gezien wat het in essentie is; drang 

Het is een kwestie van oefenen. Doe het elke keer als je druk voelt; 1. Accepteren 2. Vertalen; niet ik moet, maar ik wil!

Succes met oefenen.