Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 07 -04-2024

Ingangsdatum: 07-04-2024

Gegevensbescherming heeft voor Diamond Heart Healing een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van Diamond Heart Healing is mogelijk zonder enige registratie van persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

Diamond Heart Healing zal redelijke veiligheidsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Echter, Internet-gebaseerde datatransmissie kan in principe veiligheidslekken hebben, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen van informatie die u naar ons verzendt en doet u dit op eigen risico.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken, dus controleer deze regelmatig.

Als we op enig moment besluiten persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die werd vermeld op het moment dat de gegevens werden verzameld, zullen we proberen u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen (we zullen bijvoorbeeld een herziene Privacyverklaring plaatsen met een nieuwe ingangsdatum, het woord “bijgewerkt” weergeven naast de koppeling naar het Privacy beleid op elke pagina van onze websites, of anderszins), voordat we deze wijzigingen doorvoeren.

Hoe we uw informatie gebruiken

We zullen de informatie die u ons over u verstrekt alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming geeft.

Persoonlijke contactgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer een dergelijke vrijgave wettelijk verplicht is.

Inschrijving op onze blog

Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van een abonnement op de blog, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van nieuwe blogartikelen. Daarnaast kunnen abonnees op de blog per e-mail op de hoogte worden gebracht, zolang dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij een wijziging in de technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefdienst zijn verzameld aan derden. De inschrijving op onze blog kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen.

Cookies

Diamond Heart Healing website maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Koppelingen naar derden

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacy beleid heeft geen betrekking op het privacy beleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die websites of diensten beheren die toegankelijk zijn via een link op de service. We raden u ten zeerste aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Vragen of zorgen

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u het contactformulier gebruiken om contact met ons op te nemen.